Geologiska Trädgården & Bergsstigen
Geologiska Trädgården & Bergsstigen
Geologiska Trädgården & Bergsstigen

Geologiska Trädgården & Bergsstigen

Geologisk Trädgård och museum - Södra Möckleby. Geologisk trädgård vid södra Bruket är en spännande och lärorik plats att besöka.

Geologisk trädgård är uppdelad i två separata delar, Navet en kunskapsplats i norra delen av området och konstens geologiska trädgård i backen söder om Alunfabriken. Alunfabrikens ruiner, fabriken byggd 1804 och södra Brukets arbetarbostäder, som började byggas vid samma tid, dominerar området.

Bergsstigen - en vandringsled.
En kulturminnes- och naturstig – 6 km lång i Södra Ölands kulturarvsområde.
Bergstigen - norra delen med fältugnarna
Kommer du från norr kan du börja vandringen vid Strömgatan/Strömmelns gård. Vandringsleden löper mellan de gamla bergsbrotten med öppna fältugnar som ligger på rad. Här finner du även en liten fågelsjö med ett rikt fågelliv. Ett eldorado för fågelskådare. Leden går vidare mot söder och ”Utsikten” med bänkar, bord och grillplats.

Hembygdsföreningen
Södra Möckleby Hembygdsförening bildades 1949. De första åren var verksamheten mer eller mindre vilande. Årsmöte hölls 1950 och 1951, sedan vilade föreningen till 1957 och har därefter verkat i bygden.