Talluddens Stugby

Faciliteter och service

  • Sauna
  • Outdoor pool
  • Shower
  • Children's playground
  • Internet
  • Café

Contact information

Phone: 46 485 31122

Email: [email protected]

Visiting address: Runsbäcksvägen 2 , S-386 34 Färjestaden

Location