För den konstintresserade

Öland har en lång tradition som bas för konstnärer, författare och formgivare. Med tiden har detta värdefulla kulturarv befästs och bevarats och runt om på ön finns ett stort antal verksamma konstnärer, konsthantverkare och författare. Det är lätt att förstå att konstnärerna inspireras av det unika och omtalade ljus som kan upplevas på Öland. 

 

Ateljé Johanna E, guld och silversmed på Öland
Culture & History
Art tips on Öland
Read more

För den konstintresserade

Öland har en lång tradition som bas för konstnärer, författare och formgivare. Med tiden har detta värdefulla kulturarv befästs och bevarats och runt om på ön finns ett stort antal verksamma konstnärer, konsthantverkare och författare. Det är lätt att förstå att konstnärerna inspireras av det unika och omtalade ljus som kan upplevas på Öland. 

Ateljé Johanna E, guld och silversmed på Öland
Culture & History
Art tips on Öland
Read more