Ett offensivt näringslivskontor!

Borgholm har flest företagsamma i Kalmar län!

Högst andel företagsamma personer finns i Borgholms kommun. Hela 21,6 procent av den yrkesverksamma befolkningen ansvarar för ett företag. Det är hela 10,4  procent över länsgenomsnittet!

Två grupper är särskilt viktiga för att Sveriges företagsamhet ska utvecklas i en positiv riktning. Dels ungdomar där ett tidigt inträde i företagandet ger viktig erfarenhet. Ungdomar går ut och in i företagandet i en snabbare takt, men erfarenheten av företagandet i yngre år är viktig för en framtida, mer långvarig satsning på företagandet. Den andra gruppen är kvinnorna vars delaktighet i företagandet är klart lägre i Sverige än i stora delar av övriga Europa. För att företagandet i Sverige någon gång ska nå europeiska nivåer är det helt nödvändigt att kvinnorna blir mer involverade i företagsamheten.

Under 2011 valde 1 592 nya individer att börja ansvara för ett företag i Kalmar län. Det är helt klart fler än under året innan då nyföretagsamheten uppgick till 1 512 personer. Nyföretagsamheten i länet ökar i relation till befolkningen i arbetsför ålder!

På vår hemsida LÄS MER HÄR finns en rapport om företagsamheten i Kalmar 2011 , men även länk till rapport över samtliga län.

Med vänliga hälsningar

CHRISTINA FOSNES
Regionchef

Ölands Näringslivskontor
Besöksadress: Storgatan 1, Borgholm.
Träffpunkt Öland 102, Färjestaden. Postadress: Ölands Kommunalförbund, Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga
Fax: 0485-887 09       E-post: info@oland.se

Form och produktion: Internetavdelningen | Cookies

En investering för framtiden EU